وضعیت های (status) مختلف Whois را بشناسیم

وضعیت های (status) مختلف Whois

مشکلات ظاهر شده:
۱-دامنه Expire شده (تاریخ انقضای دامنه تمام شده) است.آیا وقتی دامنه ای Expire شده است امکان تمدید و ثبت مجدد وجود دارد؟

۲-در صفحه ی Whois دامنه ی من عبارت REGISTRY-LOCK ظاهر شده است.این عبارت به چه معناست؟

 

راه حل این مشکل ها
دامنه ها و شرکت هایی که کار ثبت دامنه را انجام می دهند از یک سری قوانین پیروی می کنند که در پایین اطلاعات کاملی در مورد شرکت های ثبت دامنه و قوانین تمدید دامنه های Expire شده برای شما جمع آوری کرده ایم:

زمان های شروع و پایان اعتبار دامنه ها جهانی است و غیرقابل تغییر است.
دامنه ها می توانند در چندین حالت (status) مختلف قرار بگیرند:
۱-حالت در دسترس و موجود یا Available :این وضعیت زمانی به شما نمایش داده می شود که دامنه ی درخواستی شما تا حالا ثبت نشده است و شما اولین نفری هستید که می خواهید این دامنه را ثبت کنید
۲-حالت هم اکنون موجود یا Available Previously registered :این وضعیت زمانی به شما نمایش داده می شود که این دامنه قبلا توسط فردی دیگر ثبت شده است ولی آن فرد تمایلی به تمدید آن نداشته و هم اکنون شما می توانید آن را ثبت کنید
۳-حالت قبلا ثبت شده یا Registered :این وضعیت زمانی نمایش داده می شود که دامنه ی مورد نظر توسط فردی دیگر ثبت شده است و وقتی می توانید آن را ثبت کنید که تاریخ انقضای آن گذشته و صاحبش آنرا تمدید نکرده باشد.

حالت ۳ خودش دارای چندین حالت است:
-حالت فعال یا Active :دامنه ی مورد نظر قبلا ثبت شده و در حال استفاده است.
-حالت فعال یا (Registered(Active Website :دامنه ی مورد نظر قبلا ثبت شده و در حال استفاده است.
-حالت فعال یا ثبت شده و پارک شده (Registered(Parked or Redirected :دامنه ی مورد نظر قبلا ثبت شده و به دامنه ی دیگر Redirect شده یا بر روی دامنه ی دیگری پارک شده است.
-حالت فعال یا ثبت شده ولی بدون استفاده است (Registered(No website :دامنه ی مورد نظر قبلا ثبت شده ولی از آن استفاده نمی شود و در آن اطلاعاتی وجود ندارد.
-حالت امکان نداشتن حذف clientDeleteProhibited :در این حالت دامنه ی مورد نظر ثبت شده است و از حذف غیرارادی و غیر معمول جلوگیری می شود.کاربری که مالک دامنه است می تواند این درخواست را ثبت کند بوسیله ی قفل دامنه و دلیل این کار ایمنی بیشتر دامنه است.
-حالت امکان نداشتن جابجایی یا clientTransferProhibited :در این حالت دامنه ی مورد نظر ثبت شده و امکان انتقال غیرارادی آن وجود ندارد و در صورت قفل دامنه این امکان فعال می شود و برای ایمنی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
-حالت عدم امکان تغییر یا clientUpdateProhibited :در این حالت دامنه ی مورد نظر ثبت شده و از بروزرسانی (update) و تغییر غیر ارادی اطلاعات ثبت شده در دامنه جلوگیری می شود.صاحب دامنه می تواند از طریق قفل کردن دامنه این کار را انجام دهد.
-حالت On-Hold Generic :این حالت نشان می دهد که زمان انقضای دامنه گذشته و مهلت آن تمام شده و صاحب دامنه به مدت یک ماه اجازه دارد که دامنه ی خود را تمدید کند واگر در طول این یک ماه این کار را انجام ندهد دیگر نمی تواند دامنه ی خود را ثبت و تمدید کند.
-حالت On-Hold Redemption Perion :بعد از گذشتن مهلت یک ماه که حالت On-Hold Generic داده بود، حدود یک ماه امکان تمدید دامنه توسط شرکت ثبت دامنه وجود دارد و بعد از گذشتن یک ماه دوم دیگر امکان تمدید دامنه وجود نخواهد داشت.
-حالت On-Hold Pending Delete :بعد از گذشت حدود دو ماهی که دو حالت On-Hold بالا به کاربر داده بود دامنه به مدت هفت روز برای هیچ کس و هیچ شرکتی قابل ثبت و تمدید نخواهد بود و بعد از گذشت این هفت روز دامنه در دسترس و Available خواهد بود.

 

آسان وب هاست