نحوه تهیه نسخه پشتیبان در Cpanel

در این قسمت نحوه تهیه نسخه پشتیبان سایت در سی پنل را به شما آموزش میدهیم.برای تهیه پشتیبان کامل از فایل ها و بانک های اطلاعاتی باید به شکل زیر عمل کنید: سپس همانند تصویر مسیر را دنبال کنید: در این مرحله مشخص میکنید که میخواهید به صورت کامل از اطلاعات سایت بک آپ تهیه کنید: در مرحله آخر مکان ذخیره سازی پیشفرض بک آپ را تغییر ندهید و فقط در فیلد دوم ایمل خود را وارد نمایید: بک آپ در home directori (یک مسیر بالاتر از public_html)...
بیشتر